zPodmínky docházky

Obecné podmínky:

 • psí školu Šumák může navštěvovat pes se všemi svými páníčky (celá rodina, oba partneři, apod.)
 • při výcviku psa se mohou střídat všichni členové rodiny/parteři/spolubydlící/apod.
 • dospělý pes musí být očkovaný proti vzteklině, štěňata přijímáme po druhém očkování (cca okolo 3. měsíce)
 • pes musí být klinicky zdravý
 • háravé feny mají na cvičiště přístup možný pouze po dohodě s trenérem 
 • háravé feny se nesmí účastnit lekcí v jurtě - povrch je pokryt kobercem a ostatní pejskové by měli problém se soustředěním
 • cvičiště navštěvujete na vlastní nebezpečí
 • psovod zodpovídá za svého psa a škody, které způsobí
 • pravidelná docházka je možná pouze při zakoupení permanentky, či uhrazení kurzovného
 • v případě platby jednotlivých lekcí, je nutné se domlouvat s týdenním předstihem na další návštěvě
 • je možné docházet pravidelně na jednu stabilní lekci, či se každý týden aktuálně domlouvat na jiný den i čas, jak se vám to hodí
 • hrubé chování ke psu je přísně zakázáno
 • psa pouštíme z vodítka vždy až na cvičišti
 • v areálu Pohádkové zahrady je volné pobíhání psů zakázáno
 • v případě zranění vás či psa tuto situaci nahlaste trenérovi
 • v případě poškození překážky či vybavení cvičiště tuto skutečnost nahlaste trenérovi
 • pokud má pes nějakou zdravotní komplikaci, jeho účast na lekcích zkonzultujte s trenérem
 • chovejte se prosím vůči sobě ohleduplně a udržujte pořádek
 • vždy uklízejte po svém psu
 • pytle na odpadky jsou na místě
 • nenechávejte svého psa čůrat na jurtu
 • na cvičišti se nachází wc i tekoucí pitná voda
Platební podmínky kurzů na permanentky:
 • první lekce je splatná na místě v hotovosti 200kč v úvodu lekce
 • do druhé lekce je nutné uhradit permanentku na devět následujících lekcí buď hotově na druhé lekci či převodem na účet do druhé lekce (číslo účtu a ceny naleznete v ceníku)
 • po domluvě s trenérem je ve výjimečných případech možné částku rozdělit do několika splátek.
 • v případě neschopnosti dochodit celý cyklus jedné permanentky vám vrátíme za zbylé nevychozené lekce peníze. Vrácená částka se vypočítá zaplacenou částkou děleno deseti. výsledná částka se vynásobí počtem nevychozených lekcí a bude zkrácena o storno poplatek. Výše storno poplatku je 360Kč. 
Omluvenky z kurzů na permanentky:
 • z lekcí je možné se omlouvat a hodina vám tak nepropadne
 • je možné v případě, že se nemůžete zúčastnit vaší obvyklé lekce po domluvě s trenérem a v případě volného místa, nahradit si lekci jiný den v ten samý týden. 
 • pokud je absence delší než tři po sobě jdoucí týdny, bere se to jako přerušení docházky a trenér není povinen vám držet místo na lekci, kterou navštěvujete. Po znovuobnovení docházky je vám trenér povinen obratem v rámci jednoho týdne nabídnout nové možnosti docházky, nebo vám sdělí , kdy se zhruba uvolní místo na vámi vybrané lekci.
 • omluvenky přijímáme pouze prostřednictvím rezervačního systému Dogres a to maximálně 24hodin před tréninkem. Na pozdější omluvenky nebereme zřetel (vyjma ojedinělých pochopitelných důvodů) a lekce vám propadá.
Lekce na permanentky:
 • na lekci je maximálně možný počet psů 6 (standardně to je 4-5psů)
 • minimální počet psů na jedné hodině jsou 3. V případě menšího počtu psů v rámci jedné lekce, může být hodina sloučena s jinou lekcí téhož dne. Trenér vám tuto možnost sdělí nejpozději do 12 hodin toho dne v případě lekcí ve všední den, či do 22:00 v případě víkendových lekcí. Této lekce, pokud neprobíhá v pro vás standardní čas, se nemusíte zúčastnit. 
 • po první lekci je nutné do tří dnů potvrdit svou účast na další hodině buď SMS nebo emailem
 • v případě deštivého počasí lekce probíhají v jurtě stojící v areálu cvičiště. V zimním období je temperována a rovněž se cvičí uvnitř.
Podmínky pro časově omezené kurzy
 • lekce trvá 60minut
 • z lekcí není možné se omlouvat
 • vždy je před začátkem kurzu zveřejněn jeho začátek i konec
 • kurzovné je splatné po skončení první lekce v hotovosti na místě
 • storno kurzu po jeho zaplacení je možné, uhrazením storno poplatku, který je stanoven na 20 % z ceny kurzu.  Z kurzovného budou odečteny odchozené lekce a odečten stornopoplatek
 • lekci může navštěvovat více lidí, či se ve výcviku pejska střídat.

Děkujeme za pochopení, zaplacením permanentky souhlasíte, že jste se všemi body obeznámeni a budete je respektovat. Přispějete tak k bezproblémovému chodu psí školy.


2021 psí škola Šumák | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!