Podmínky docházky

 

Obecné podmínky:

 • psí školu Šumák může navštěvovat pes se všemi svými páníčky (celá rodina, oba partneři, apod.)
 • při výcviku psa se mohou střídat všichni členové rodiny/parteři/spolubydlící/apod.
 • dospělý pes musí být očkovaný proti vzteklině, štěňata přijímáme po druhém očkování (cca okolo 3. měsíce)
 • pes musí být klinicky zdravý
 • háravé feny mají na cvičiště přístup možný pouze po dohodě s trenérem (absence se jim nezapočítává, vztahuje se na ně výjimka, mají nárok na 3 za sebou omluvené lekce, pokud nenastoupí do hodiny ani za 4 týdny, přeruší se jim docházka a v případě obsazení jejich lekce jim je po návratu nabídnuta jiná volná lekce). 
 • háravé feny se nesmí účastnit lekcí v jurtě - povrch je pokryt kobercem a ostatní pejskové by měli problém se soustředěním
 • cvičiště navštěvujete na vlastní nebezpečí
 • psovod zodpovídá za svého psa a škody, které způsobí
 • pravidelná docházka je možná pouze při zakoupení permanentky, či uhrazení kurzovného
 • v případě platby jednotlivých lekcí, je nutné se domlouvat s týdenním předstihem na další návštěvě
 • je možné docházet pravidelně na jednu stabilní lekci, či se každý týden aktuálně domlouvat na jiný den i čas, jak se vám to hodí
 • hrubé chování ke psu je přísně zakázáno
 • psa pouštíme z vodítka vždy až na cvičisti
 • v areálu pohádkové zahrady je volné pobíhání psů zakázáno
 • v případě zranění vás či psa tuto situaci nahlaste trenérovi
 • v případě poškození překážky či vybavení cvičiště tuto skutečnost nahlaste trenérovi
 • pokud má pes nějakou zdravotní komplikaci, jeho účast na lekcích zkonzultujte s trenérem
 • chovejte se prosím vůči sobě ohleduplně a udržujte pořádek
 • vždy uklízejte po svém psu
 • pytle na odpadky jsou na místě
 • nenechávejte svého psa čůrat na jurtu
 • na cvičišti se nachází wc i tekoucí pitná voda
Platební podmínky kurzů na permanentky:
 • první lekce je splatná na místě v hotovosti 200kč v úvodu lekce
 • do druhé lekce je nutné uhradit permanentku na devět následujících lekcí buď hotově na druhé lekci či převodem na účet do druhé lekce (číslo účtu  a ceny naleznete  v ceníku) 
 • po domluvě s trenérem je ve výjimečných případech možné částku rozdělit do několika splátek.
 • po první permanentce je možné ve výjimečných případech a po domluvě s trenérem platit lekce jednotlivě. Je ale nutné svou návštěvu domlouvat týden dopředu a lekci mít předplacenou. Omluvenky na takovou lekci nejsou možné. 
 • v případě neschopnosti dochodit celý cyklus jedné permanentky vám vrátíme za zbylé nevychozené lekce peníze. Vrácená částka se vypočítá zaplacenou částkou děleno deseti. výsledná částka se vynásobí počtem nevychozených lekcí a bude zkrácena o storno poplatek. Výše storno poplatku je 250 Kč při pěti a více nevychozených lekcí. 100kč při čtyřech a méně nevychozených lekcí. 
Omluvenky z kurzů na permanentky:
 • z lekcí je možné se omlouvat a hodina vám tak nepropadne
 • na jednu pernamentku jsou možné maximálně tři omluvenky - ty zaznamená trenér do permanentky
 • je možné v případě, že se nemůžete zúčatnit vaší obvyklé lekce po domluvě s trenérem  a v případě volného místa, nahradit si lekci jiný den v ten samý týden. Takto se hodina nebere jako jedna ze tří omluvených, ale jako řádná docházka 
 • pokud je absence delší než tři po sobě jdoucí týdny, bere se to jako přerušení docházky a trenér není povinnen vám držet místo na lekci, kterou navštěvujete. Po znovuobnovení docházky je vám trenér povinnen obratem v rámci jednoho týdne nabídnout nové možnosti docházky, nebo vám sdělí , kdy se zhruba uvolní místo na vámi vybrané lekci. 
 • omluvenky přijímame pouze prostřednictvím SMS a to do 20:00 předchozího dne před tréninkem. Na pozdější omluvenky nebereme zřetel (vyjma ojedinělých pochopitelných důvodů) a lekce vám tak propadá.
 • trenér svou absenci oznamuje na lekcích týden dopředu, či při náhlých situacích do 12:00 dne výcviku v případě všedních dní, či do 22:00 předchozího zde v případě výcviku o víkendu. 
Lekce na permanentky:
 • na lekci je maximálně možný počet psů 6 (standardně to je 4-5psů)
 • minimální počet psů na jedné hodině jsou 3. V případě menšího počtu psů v rámci jedné lekce, může být hodina sloučena s jinou lekcí téhož dne. Trenér vám tuto možnost sdělí nejpozději do 12 hodin toho dne v případě lekcí ve všední den, či do 22:00 v případě víkendových lekcí. Této lekce, pokud neprobíhá v pro vás standardní čas, se nemusíte zúčastnit. Taková lekce nebude počítána do omluvených lekcí. 
 • po první lekci je nutné do tří dnů potvrdit svou účast na další hodině buď SMS nebo emailem
 • v případě deštivého počasí lekce probíhají v jurtě stojící v areálu cvičiště. V zimním období je temperována a rovněž se cvičí uvnitř. 
 • pernamentka je časově omezená a je nutné ji vychodit do půl roku od zaplacení. 
Podmínky pro časově omezené kurzy
 
 • lekce jsou určeny pro 4 psy
 • lekce trvá 60minut
 • z lekcí není možné se omlouvat
 • vždy je před začátkem kurzu zveřejněn jeho začátek i konec
 • kurzovné je splatné po skončení první lekce v hotovosti na místě
 • lekci může navštěvovat více lidí, či se ve výcviku pejska střídat. 

Děkujeme za pochopení, zaplacením permanentky souhlasíte, že jste se všemi body obeznámeni a budete je respektovat. Přispějete tak k bezproblémovému chodu psí školy. 

aktualizováno 1.1.2021

psí škola Šumák je jednou z aktivit Šumák, z.s.